Utgivare & upphovsrätt

//Utgivare & upphovsrätt
Utgivare & upphovsrätt 2018-12-10T02:29:47+00:00

Jag heter Viveka Hedbjörk och är ansvarig utgivare för Hallands Nyheter och hn.se.

Ansvarig utgivare
Att vara ansvarig utgivare för Hallands Nyheter betyder att jag enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är ensam ansvarig för allt innehåll i tidningen och på webben, både annonser och redaktionellt material. Det betyder också att jag bestämmer över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot min vilja. Om man känner sig felbehandlad av Hallands Nyheter kan man inom tre månader efter publicering anmäla ärendet till PO, allmänhetens pressombudsman. Här är länken till Pressombudsmannens hemsida: http://www.po.se/

Upphovsrätt
Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras av Hallands Nyheter eller hn.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Hallands Nyheter. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, alltså i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Insänt material
Om du skickar in material, text eller bild, medger du, om inte annat överenskommits, att Hallands Nyheter utan ersättning får publicera, lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra.

Här kan du läsa lagtexten för de tre lagar som styr redaktionens arbete:
Upphovsrättslagen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen